Koolitus ” Tehniline joonestamine 2D “

Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus

Koolituse lõpuks õppija: Oskab jooniseid lugeda, koostada, vormistada, edastada ning välja printida; Oskab valmistada ruumilisi mudeleid 2D keskkonnas; Oskab 2D mudeleid kasutada joonise vormistamiseks ja esitlemiseks; Oskab kasutada teatmematerjali (standardid, parameetrite tabelid); Oskab kanda joonise kujutisele mõõtmeid, tehnilisi märkusi ja tähistusi; Oskab mudelite andmeid kasutada.

Koolitus “Tabelarvutuse baaskoolitus”

Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus

Koolituse lõpuks õppija: oskab koostada ja vormindada keerukamate valemite ja funktsioonidega tabeleid ning neid oma töös rakendada; kasutab töö lihtsustamiseks teksti-, kuupäeva-, loogika-, rahanduse-, otsingu- ja viitefunktsioone; oskab töötada suurte tabelitega, luua ja kujundada diagramme, lisada pilte ja jooniseid, andmeid kaitsta, valideerida, sorteerida ning filtreerida.

Koolitus ” Tehniline joonestamine 3D “

Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus

Koolituse lõpuks õppija: Oskab jooniseid lugeda, koostada, vormistada, edastada ning välja printida; Oskab valmistada ruumilisi mudeleid 3D keskkonnas; Oskab 3D mudeleid kasutada joonise vormistamiseks ja esitlemiseks; Oskab kasutada teatmematerjali (standardid, parameetrite tabelid); Oskab kanda joonise kujutisele mõõtmeid, tehnilisi märkusi ja tähistusi; Oskab mudelite andmeid kasutada.

Vunki Mano! Loometalgud

Parksepa Keskkool

13.-14.10 ootame teid Parksepa Keskkooli Vunki Mano loometalgutele. Loometalgud ehk kogukonna häkaton on koosloomise vorm, mille tulemusena tekib ühine vaade kogukonna probleemidele ja nende innovatiivsetele lahendustele. Kogukonna liikmetele on loodud ühine aeg ja ruum 48h jooksul kogukonna kitsaskohtade ja lahenduste kallal töötamiseks. Töö toimub meeskondades, kes on kogunenud ühise probleemi raamistikus. Loometalgudel kohtuvad kodaniku, ametniku, […]

Koolitus ” Google Drive keskkonna kasutamine kontoritöös”

Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus

Sihtrühm: Büroode ja kantseleide töötajad, projektijuhid, väikeettevõtjad, turismi- ja teenindusvaldkonna töötajad kel vajadus kasutada Google Drive keskkonda. Grupi suurus: 12 inimest Õppe alustamise nõuded: Arvutikasutaja algoskused. Koolituse läbinu: • omandab oskused kasutada Google Drive´i koostöö- ja dokumendihalduse keskkonnana, • luua ja hallata erinevaid faile, küsimustikke ja kalendreid, mis tagab tööalase edukuse ja konkurentsivõime tõusu läbi […]

Liida oma sündmus HaridusFesti programmi SIIN.