Koolitus “Oleme kogukonnana valmis!”

Pühapäeval, 4.juunil algusega kell 10.00 oled oodatud Lasva rahvamajja koolitusele „OLEME KOGUKONNANA VALMIS!“ Koolitusel saame ülevaate ja suunised: • riiklikest elanikkonnakaitse arengutest (nt sireenid, varjumiskohad, SMS-kriisiteavitus, evakuatsioon), • kogukonna üksikisiku kriisivalmidusest, • kogukonna kriisimeeskonnast ja nende kriisirollidest, • kogukonda puudutavatest riskide hindamisest , • kogukonna kriisivarude kaardistamisest ja planeerimisest, • infovahetusest ja kogukonna kriisikeskusest ning […]

Õpituba “Rahatarkus ja sotsiaalmeedia”

 10. juunil algusega kell 10:00 ootame kõiki osalema rahatarkuse ja sotsiaalmeedia koolitustele Rõuge Noortekeskusesse. Õpitubasid on sel korral läbi viimas Annika Rau ja Brit Mesipuu. Täpsem informatsioon sinu piirkonna noorsootöötajalt. Rahatarkuse ja sotsiaalmeedia õpituba ja teisi maleva tegevusi on sellel aastal rahastamas Euroopa Liit läbi Solidaarkorpuse.

Seeniortöö mikrokraadiprogrammi infotund

Zoom

Tallinna Ülikooli koolitused korraldab seeniortöö mikrokraadiprogrammi 20.09.2023 kuni 12.06.2024 Võrus! Registreeru ZOOM infopäevale https://forms.gle/q827MRrLrpvuTiq99 Keda ootame õppima? Programm on suunatud inimestele, kes töötavad vanemaealiste arengu ja heaolu nimel KOVide ja nende allasutuste töötajad, kultuuri- ja raamatukogutöötajaid, sotsiaaltöötajaid, koduõdesid ja kogukonna eestvedajaid, kes tahavad luua Eestis keskkonda, kus vanemat inimest koheldakse kui normaalset kodanikku ja arenevat […]

Võru maakonna noorte suvepäevad

14.-15.juuni korraldavad Antsla ja Kuldre noortekeskused Võru maakonna noorte suvepäevad. Suvepäevad toovad kokku ligi 100 noort maakonna kõikidest omavalitsustest. Suvepäevad annavad võimalusi osa saada erinevatest töötubadest ja meelelahutuslikest tegevustest. Noorsootöö annab võimaluse kogemusõppe toel leida enda tugevused ja huvid.

Koolitus “Visuaalne lihtsustamine”

Võluvõru Koolituskeskus

15.juunil algusega kell 10 avastame koos visuaalse lihtsustamise tehnikat. See on sõnade, kujundite ja sümbolite kasutamine selleks, et luua tähendust. Koolitusel õpime lihtsate skeemide ja joonistuste kokkupanemist strateegilises kontekstis, kuidas pilt saab toetada olulist teksti ning kuidas luua terviklikke visuaale. Koolitus toimub Võrus, Võluvõru Koolituskeskuses. Lisainfo: https://katiorav.ee/avatud-koolitus-vorus/  

Võru maakonna nooorte tunnustamisüritus

16.juunil tunnustatakse maakonna aktiivsemaid noori ja nende toetajaid. Osalema on oodatud maakonna noored ja täpsem info on kättesaadav oma piirkonna noorsootöötajalt.

Ideest teostuseni

Koostöös protroniga korraldame 17.06  häkatoni stiilist sündmust, kuhu ootame osalema kõiki huvilisi. Nimelt kogu päeva vältel genereeritakse ja arendatakse erinevates gruppides ideid, mis parandavad kohalikku heaolu. Päeva lõpus kõik gruppid tutvustavad enda ideid ning hiljem hääletatakse grupi poolt, kes saab endale auhinnaraha (500 euro väärtuses) enda idee teostamiseks. Kontakt: emil.anistsenko@gmail.com (Võru HUUB)  

Võrumaa Kutsehariduskeskuse lõpuaktus

Kultuurimaja Kannel

21.06 toimub Võru Kultuurimajas Kannel Võrumaa Kutsehariduskeskuse tänavune lõpuaktus: 10:00 mittestatsionaarne ja töökohapõhine kutseõpe 13:00 üldharidus ja kutsekeskharidus

Võru Gümnaasiumi VIII lennu lõpuaktus

Võru Gümnaasium

22.06 kell 12 toimub Võru Gümnaasiumi VIII lennu lõpuaktus kooli siseõuel. Halva ilma korral toimub aktus aulas, kuhu palume iga lõpetaja kaks külalist. Aktusest tehakse otseülekanne, mida on võimalus jälgida väljaspool kooli. Lõpetajaid saab õnnitleda orienteeruvalt kell 13.30. Pärast õnnitlemist tehakse ühispilt ja klassipildid.

Vaimse Tervise Päev haridustöötajatele

29. augustil ootame kõiki Antsla valla haridustöötajaid vaimse tervise päevale. Vaimse Tervise Päeva raames on võimalus osaleda kokku 3 loengus: uni, loovus, molutamine ja liikumispausid. Osavõtt on tasuline. Palun teavita oma osalemissoovist: pille.raudam@antsla.ee

Võru maakonna haridusvaldkonna ettevõtlus- ja karjääriõppe inspiratsioonipäev

Võru Kesklinna Kool

29.augustil toimuva Inspiratsioonipäeva fookuses on õppijate ettevõtlus – ja karjääripädevuste toetamine – nii ainetes lõimituna, ülekoolilistes tegevustes kui õppijate enda enesearendamise võimalusena. MIKS? OECDE uuringud näitavad, et on otsene seos koolis läbiviidud karjääripädevuste toetamisel õppe (ja meie haridussüsteemis ka ettevõtlusõppel) ning inimese edasise toimetuleku vahel. Karjäärispetsialistidele ei ole harvad olukorrad, kus noor ütleb, et ta […]

Liida oma sündmus HaridusFesti programmi SIIN.